Jego miłość, by odwzajemnić Mu się za tę miłość zjednoczoną z naszą miłością.