swoją myśl i uwalniać ją od wszelkiego wpływu złego czy to z otoczenia bliższego czy dalszego /…/ by wciąż podlegać Jezusowi…