że mój dobry Jezus spogląda na mnie z miłością i staram się wtedy wgłębić Jego Boskie wejrzenie.