pamiętać, że nic nie posiada takiej mocy w przekształcaniu duszy, w zbliżaniu się do Boga i stawaniu się podobnym Jemu -jak miłowanie…