na tych, którzy poświęcili siebie Bogu i trwają przy Nim, zamieszkały w nich, by stać się jedno z Nim.