któremu dusza poświęciła się, jest zapowiedzią, że jest to człowiek nieprzeciętny, chwalebny w swoim oddaniu się Bogu.