trudne chwile w życiu, lecz pamiętajcie, że /…/ żyjąc przy Bogu, nic się wam złego nie stanie.