nałogi trzeba przekształcać w sobie w cnoty miłością dziękczynną, radosną, wprowadzającą w duszę ducha wolności Bożej.