stało by się Zgromadzenie, gdyby wierność była na czele wszelkich cnót.