w czystej miłości Boga, a miłość bliźniego i siebie stanie się Bożą.