który się przelewa, przeistacza w parę i ulatnia się przez samo trwanie jak obłok na firmamencie…