w Ewangelii zaczęła wzrastać w nas, a my byśmy stali się Ewangelią powtórnie zrealizowaną w naszym życiu.