nam w Synu swoją miłość ku nam, i że mi jest tak dobrze z Nim, Najdroższym Ojcem żyć.