w moją duszę życie, piękne życie, przez podobieństwo do Siebie…