to napisać, że ja miłość moją ku Jezusowi buduję na Jego miłości ku mnie…