wypełnia duszę, gdy ona jest swobodna, gdyż miłująca woła: „Ojcze” /…/ w tym wyrazie zamyka wszystko: szczęście, radość i bezgraniczną miłość.