a dążenie to ożywione jest świadomością szczęścia tego dążenia, każdą chwilą mnoży łaskę życia Boga w duszy…