nam najbardziej ćwiczyć się w łączeniu naszej miłości z miłością Jezusa?