był zawsze miłowany jako najmilszy Pan, któremu należy zawsze ustąpić, by On miał chwałę z waszej miłości, jaką macie w sercu dla Niego.