zapalona miłością Jezusa, zaczyna nawzajem to samo uczucie żywić ku Niemu, a przez to staje się dobrym przewodnikiem miłości, a nawet „akumulatorem”, czyli zbiornikiem miłości Ducha Świętego.