przelewa je w pełnym pokoju i na ciało fizyczne, które przeniknięte Krwią Syna Bożego, odradza się do całkiem nieznanego mu życia, życia mocy ducha nad materią.