myśleć o Jezusie z tym zamiarem, aby Go otoczyć moją miłością, wczuwam się w Jego miłość do mnie.