na swój obraz i podobieństwo, więc okaż ten obraz w swoim wewnętrznym i zewnętrznym życiu.