ale zarazem i silne, bo kochać pragnie, wciąż uczy się kochać i kocha prawdziwie, to jest radośnie, we wdzięku szczęścia, posiada ton dziękczynnej miłości.