wprowadza za sobą drugą i w ten sposób wzrastanie w Bogu jest zupełnie, ale tak zupełnie, prostym i łatwym.