całych nas przekształcić w potęgę, która przenosiłaby góry nieprawości ludzkich w morze zapomnienia u Boga.