będzie drogocenna jak perła, dla której warto poświęcić siebie, by Jezus w niej ujawniał swoje życie.