Siostry Duszy Chrystusowej
Siedlec 1
32–065 Krzeszowice

tel. 12 282 39 08, 517944650

d.rekolekcyjny@gmail.com

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc nam w przygotowaniu nowego skrzydła domu rekolekcyjnego, mogą wpłacać pieniądze na konto Zgromadzenia:

46 1240 4650 1111 0000 5159 0145
z dopiskiem „dom w Siedlcu”