wzrasta przez każdą prawą myśl, a cóż dopiero mówić przez cudotwórczą myśl Chrystusową. Jezus chce w nas myśleć.