Litania do Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

Kyrie eleison,
Chryste eleison,
Kyrie eleison.

Boże Ojcze, za ogarnięcie nas ojcowską Twą miłością –
Błogosławimy Cię.
Boże Synu, za obdarowanie nas udziałem w Twoim Bożym Synostwie –
Błogosławimy Cię.
Boże Duchu Święty, za uświęcenie nas Twą łaską –
Błogosławimy Cię.

Najświętsza Duszo Chrystusa, Boga Człowieka, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Arcydzieło Trójcy Przenajświętszej, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Pierwowzorze doskonałości stworzenia, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Króla wiecznej chwały, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Arko wszelkich łask i darów Ducha Świętego, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Założyciela Kościoła rodzącego zastępy świętych, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Boskiego Pasterza oddającego swe życie za owczarnię, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Najwyższego Proroka i Nauczyciela, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Arcykapłana i Pośrednika naszego u Boga, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Mistrza niosącego światło odwiecznej prawdy, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Zbawiciela odsłaniającego nam drogę życia wiecznego, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, rozmiłowanego w wypełnieniu woli Ojca, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Odnowiciela dusz ludzkich, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Siewcy ziarna Ewangelii, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Ogrodnika czuwającego nad wzrostem latorośli Kościoła, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, przynoszącego ludziom prawdziwy pokój, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Założyciela nowego i wiecznego przymierza Boga z ludźmi, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Sędziego żywych i umarłych, uświęć nas.

Chryste przez Twoje Wcielenie, użycz wszystkim ludziom powszechnego odrodzenia, błagamy Cię.
Chryste, przez Twoją boską miłość ku nam, udziel wszystkim ludziom powszechnego odrodzenia, błagamy Cię.
Chryste przez Twoją odkupieńczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie, udziel wszystkim ludziom powszechnego odrodzenia, błagamy Cię.
Chryste przez Twoje Zesłanie Ducha Świętego, udziel wszystkim ludziom powszechnego odrodzenia, błagamy Cię.
Chryste przez Twoje chwalebne Przyjście w Dniu Ostatecznym, udziel wszystkim ludziom powszechnego odrodzenia, błagamy Cię.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Duszo Chrystusowa, usłysz nas.
Duszo Chrystusowa, wysłuchaj nas.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Tajemnicę Wcielenia Twojego Syna, ukazał nam w Najświętszej Duszy Chrystusa godność i przeznaczenie wszystkich ludzi, prosimy Cię, spraw, aby blask Twojej prawdy i miłości ogarnął wszystkie dusze i je przemieniał, przynosząc Tobie chwałę, a ziemi pokój. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.