Arko, wszelkich łask i darów Ducha Świętego, uświęć nas.