który jest naszą łącznością, więc trwajmy przy Nim, obejmując Go wiąż swym kochaniem…