że cieszę się wolą Bożą, która mi nadaje obowiązki, wszystkie mogę spełniać dla pożytku duszy, bliźnich i Boga.