23 października w niedzielę po wspomnieniu św. Jana Pawła II w Siedlcu odbyła się uroczystość wniesienia do kaplicy relikwii Świętego Papieża.
Z tej okazji po Mszy św. chór z Tenczynka przygotował koncert, któremu towarzyszyły recytowane fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II.