wszyscy bez wyjątku, wzbogaca się jasnym, promiennym blaskiem myśli wysłanej przez nas w miłości Bożej i miłości duszy bliźniego…