jest dowodem, że coś utraciłam. Teraz jest pytanie – cóż utraciłam? Dziecięctwo Boże.