duszy w Duszy Jezusa ma polegać na tym, że myśl ludzka, czy to dobra, czy zła nie spłynie na ciebie bez zezwolenia Duszy Chrystusa.