ma być wylewem łaski Bożej, która zjednoczona z twoją wolą ma siać w koło dobro.