W DUSZY JEZUSA UZDROWIENIE NASZCH DUSZ
WEEKEND Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE
18-20 X 2013

Czasem cierpienia duszy są dotkliwsze niż ból fizyczny.
Ranią nas trudne doświadczenia, niezrozumienie, brak miłości…
Jezus przychodzi, by opatrzyć nasze rany i przywrócić nam radość życia.