„Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się

otworzyły i poznali Go” Łk 24, 30-31

5-7 CZERWCA 2015

 

Czy można dziś spotkać Jezusa i czy potrzebne są do tego nadzwyczajne objawienia? Czy

można „poczuć” Boga? Po czym poznać, że On jest obecny?

Zapraszamy na rekolekcje o Bożej obecności i jej znakach. O sakramentach i objawieniach. O

ciemnej wierze i nadzwyczajnych łaskach.

Prowadzący: s. dr Bogna Młynarz ZDCh i p. Mariola Polok ze wspólnoty „Natanael”

Rekolekcje zaczynają się w piątek o godz. 18.30 i kończą w niedzielę ok. 14.00

UWAGA! Istnieje możliwość przyjazdu już w czwartek (4 czerwca) wieczorem w ramach

wypoczynku. Koszt pobytu za tę dobę wraz z posiłkami – 60 zł.

UWAGA! W czasie rekolekcji będzie zorganizowana opieka dla dzieci. Prosimy o zgłaszanie

dzieci w formularzu osobno, podając wiek.

Pytania?

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres:

sbogna@gmail.com lub dzwoniąc: 506431414