od najmniejszej cząstki jest wielkie, gdyż wyszło z mocy jednego Źródła – Boga.