człowieka, a przyoblecz się w szatę godową, w którą Ja, Bóg Człowiek, przyodziewam cię codziennie byś promieniała przed Moim Boskim obliczem…