wpływać w nas przez życie myśli twórczych. Jezus wtedy wskrzesza naszego ducha, a przez to rozpoczyna darzyć nas łaską czynienia cudów.