to nie szumiące bałwany, piętrzące się jedne nad drugimi, a łaska naszego Pana i Boga, Stwórcy wszechrzeczy, który dał istnienie i to na wieki.