„Dziecię nam się narodziło,

Syn został nam dany,

na Jego barkach spoczęła władza.

Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca,

Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic”
Iz 9, 5

Drodzy Przyjaciele
naszego Zgromadzenia.

Obecność Jezusa – Wcielonego Syna Bożego pośród ludzi

jest dla nas źródłem radości i nadziei. Skoro Bóg tak nas umiłował, że stał się jednym z nas, to nic nie jest w stanie odłączyć nas od tej miłości, w której zyskujemy niewyobrażalną godność synów i córek Bożych. Głoszenie tej wzniosłej tajemnicy, wyrażonej w kulcie Najświętszej Duszy Jezusa jest naszą, jako Zgromadzenia, misją i celem istnienia. To właśnie w ludzkiej Duszy Jezusa odnajdujemy wzór i źródło uświęcenia naszego człowieczeństwa.
Świętując tajemnicę objawienia się Boga-Człowieka w Dzieciątku Jezus życzymy, by Bóg pomnażał siły ciała i wspierał ducha swoimi darami w codziennym życiu i podejmowanych pracach dla dobra ubogich i pokrzywdzonych.

m. Aurelia Teresa Nowak
z Siostrami Duszy Chrystusowej